Tema del dia oposat per a Windows 10 (descarregar)

opposite day windows 10

Opposite Day theme for Windows 10

Estem celebrant amb una col·lecció d’imatges l’orgull de ser i sentir-nos diferents i que encara siguin part del món. Tot comença des de dins, les coses que es troben en aquest tema reflecteixen aquesta atracció i inclusió d’oposats. Podeu apreciar com continua la vida i com de meravellós tot és la diferència de l'existència.Hi trobareu colors, mides i estils oposats, que s’integraran per obtenir un resultat final molt atractiu de dominar la singularitat. Les fotos amb aquest art es poden descarregar gratuïtament per a Windows i optar per un canvi real dels fons de pantalla d'aquesta setmana.Si després d’aplicar el tema, les imatges giren massa ràpidament a l’escriptoriConfiguració>Personalització>Antecedents, i utilitzeu el botóCanvia la imatge cada unamenú desplegable per ajustar la freqüència de rotació de la imatge. Podeu trobar temes més fantàstics a la mevaDiversió d'escriptorisecció

Opposite day wallpapers