Google Chrome funciona sense mans amb l'extensió de paraula clau de cerca de veu

google chrome goes hands free with voice search hotword-extension


Com tot el que hi ha a Google, Voice Search Hotword és un producte beta i una nota important és que l’extensió només envia la pregunta a Google només quan escolta “OK Google”. Si voleu provar aquesta nova funció, dirigiu-vos a la botiga web Chrome per baixar.Font YouTube